Załatw sprawę w Starostwie przez Internet!

Załatw sprawę w Starostwie przez Internet!

Załatw sprawę w Starostwie przez Internet!

13 października 2022

Informacje

Starostwo Powiatowe w Dębicy zaprasza do korzystania z e-usług ułatwiających kontakt z urzędem w zakresie m.in.: porad on-line, sektora oświaty, budownictwa, gospodarki nieruchomościami oraz rolnictwa i ochrony środowiska.

Jak skorzystać z oferowanych przez Powiat e-usług?
Sprawę można załatwić szybko, bez kolejek  i bez wychodzenia z domu – przez Internet, w wybranym przez siebie czasie i w dowolnym miejscu.
Dostęp do oferowanych e-usług świadczony jest za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.  

Adres elektronicznej skrzynki podawczej dębickiego starostwa w ePUAP to: 7laj34h3v2.
Elektroniczne składanie dokumentów wymaga posiadania konta na platformie ePUAP. Dokumenty podpisywane są za pomocą bezpłatnego Profilu Zaufanego (Sprawdź, jak założyć profil zaufany) lub płatnego certyfikatu kwalifikowanego.
Tak wysłany dokument będzie procedowany przez pracownika starostwa.
Wykaz e-usług dostępny jest na stronie: http://powiatdebicki.pl/samorzad/inne/elektroniczna-skrzynka-podawcza-starostwa

E-usługi wdrożone zostały przez Starostwo Powiatowe w Dębicy w wyniku realizowanego w latach 2016 – 2017 projektu pn. „Cyfryzacja Starostwa Powiatowego Dębicy”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej II. Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1. Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

 

Fot. pixabay

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/zalatw-sprawe-w-starostwie-przez-internet,art-2749