Zakończyła się budowa wodociągu w Bobrowej Woli i Korzeniowie

Zakończyła się budowa wodociągu w Bobrowej Woli i Korzeniowie. Wartość zadania opiewa na ponad 50 tys. zł. Środki w całości pochodzą z budżetu samorządu Gminy Żyraków. Jak mówi Grzegorz Reguła, zastępca wójta – ta inwestycja przyniesie korzyści nie tylko mieszkańcom, ale również przedsiębiorcom.

Pracami przy budowie wodociągu zajęła się firma HYDROBUD. Zadanie rozłożono na dwa miesiące – styczeń i luty.