Zakończono prace na cmentarzu nr 236

reklama

Zakończono prace w ramach zadania "remont cmentarza z I wojny światowej nr 236 w Pilźnie – ogrodzenie II etap". Koszt całkowity inwestycji wyniósł ponad 38,7 tys. zł. Wcześniej gmina Pilzno podpisała porozumienie z Wojewodą Podkarpackim w sprawie powierzenia zadań, przyznania dotacji i ustalenia wzajemnych obowiązków w zakresie bieżącego utrzymania, remontów oraz sprawowania opieki nad cmentarzami i mogiłami wojennymi.

Na podstawie tego porozumienia, wojewoda przyznał gminie dotację w wysokości 25 tys. zł na działania związane z kontynuację kwatery nr 236 w Pilźnie.

Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236
Zakończono prace na cmentarzu nr 236

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/zakonczono-prace-na-cmentarzu-nr-236