Zakład Karny w Dębicy będzie współpracował z Nadleśnictwem

Kolejna szansa dla osadzonych na resocjalizację i podjęcie pracy. Zakład Karny w Dębicy będzie współpracował z Nadleśnictwem Dębica. Gościem spotkania, podczas którego podpisano porozumienie był między innymi dr hab. Marcin Warchoł – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Sadzenie drzew, sprzątanie ścieżek rekreacyjno-wypoczynkowych, dbanie o zwierzynę. To tylko niektóre z zadań, jakie będą należały do obowiązków osadzonych.

Jak podkreśla dębicki Zakład Karny, celem porozumienia jest wsparcie osób pozbawionych wolności w zakresie ich readaptacji społecznej, poprzez podejmowanie wspólnych działań zmierzających do ograniczenia zjawiska patologii, przestępczości i wykluczenia społecznego, pobudzenie ich pozytywnej aktywności, a także kształtowanie u osób pozbawionych wolności postaw prospołecznych, w szczególności w kontekście zdrowego stylu życia.