Zakaz wstępu do lasu

reklama
Decyzja Nadleśniczego Nadleśnictwa Dębica – na podstawie art. 26 ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzam zakaz wstępu do lasu

w okresie od 20 marca 2020 r. do 31 marca 2020 r.

W związku ze wzmożonym ruchem rekreacyjnym i turystycznym osób na leśnych drogach, ścieżkach, parkingach dochodzi do tworzenia się skupisk różnych osób co stanowi wysokie ryzyko przenoszenia koronawirusa.

Wacław Pankiewicz
Nadleśniczy Nadleśnictwa Dębica

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/wydarzenia/zakaz-wstepu-do-lasu