XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy – 17 maja 2017

Sesja rady miejskiej

17 maja 2017 r. o godz. 15.30 w sali 51 Urzędu Miejskiego w Dębicy, ul. Ratuszowa 2 odbędzie się XXXIII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Dębicy.

Porządek obrad :
I.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II.    Przyjęcie porządku obrad
III.    Podjęcie uchwał w sprawie:

1.    Zmiany budżetu Miasta Dębica na 2017 r.
2.    Zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Dębica.
3.    Udzielenia dotacji z budżetu Gminy Miasta Dębica dla Gminy Świlcza w ramach projektu „Wojewódzki Fundusz Kolejowy”.
4.    Zmiany uchwały Nr VIII/58/2015 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 18 czerwca 2015 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Miasta Dębica na lata 2014 – 2020”.

IV.    Zamknięcie sesji.

 

źródło: UM Dębica