Wzrost aktywności i integracji mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej

K6cJEZX2VKg44cuArAbS8CWM8CEa5i5tOFZrzqJb

W dniu 22.10.2020 r. odbyło się przekazanie nowopowstałej wiaty grillowej społeczności Sołectwa Latoszyn. Przekazania dokonał Pan Łukasz Pypeć – Podinspektor Wydziału Inwestycji Urzędu Gminy w Dębicy w obecności Dyrektora Zespołu Szkół w Latoszynie Pani Renaty Leginowicz i przedstawiciela lokalnej społeczności. Wiata została wybudowana w ramach projektu pn. „Wzrost aktywności i integracja mieszkańców Sołectwa Latoszyn poprzez budowę wiaty grillowej” dofinansowanego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017-2020 z Budżetu Województwa Podkarpackiego. Obiekt wykonała Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa  EPX Architektura Ogrodowa z siedzibą w Pustkowie. Łączny koszt zadania wyniósł 23 217,21 zł, z tego dofinansowanie wyniosło 10 000,00 zł. Zakres prac obejmował następujące elementy:

1.konstrukcyjno-materiałowe (fundamenty, konstrukcję drewnianą nośną wiaty i pergoli, pokrycie dachu, ścianę murowaną);

2.wykończeniowe (podłogę, wykończenie ścian, roboty malarskie, kominek, podbitkę, odwodnienie).

Wiata grillowa to miejsce gdzie będą mogli się spotkać zarówno młodzi jak i starsi, a przede wszystkim całe rodziny. Podjęcie takich działań wpłynie na wzrost  aktywizacji i integracji międzypokoleniowej  mieszkańców wsi, przyczyni się do podniesienia jakości ich życia oraz poprawi estetykę wsi. Stanie się miejscem rekreacji, wpłynie na wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej. 

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wzrost-aktywnosci-i-integracji-mieszkancow-solectwa-latoszyn-poprzez-budowe-wiaty-grillowej-1824.html