Wystawa IPN „Ojcowie Niepodległości” w Ekspozycji – 20.11.2019 r.

reklama

W 2019 roku obchodzimy 101. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Spośród wielu wydarzeń wpisujących się w oficjalne obchody stulecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, organizowanych w latach 2018–2021, są spotkania, wykłady, koncerty, a także wernisaże i wystawy.
Jedną z takich wystaw od dzisiaj prezentujemy w Ekspozycji Historyczno – Dydaktycznej przy Górze Śmierci w Paszczynie.
Jest to czasowa wystawa plenerowa, zapożyczona z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie pt. „Ojcowie Niepodległości”.
Pragniemy aby ta wystawa przyczyniła się do pogłębienia w lokalnej społeczności zainteresowanie historią, poczucie patriotyzmu i dumy z odzyskanej przez Polskę Niepodległości.

''…Odbudowa państwa polskiego po 123 latach niewoli była wydarzeniem przełomowym.
Wysiłek wielu Polaków, trud i ofiara poniesiona na frontach I wojny światowej oraz aktywne działania dyplomatyczne doprowadziły do narodzenia się II Rzeczypospolitej.
Liderami tego procesu byli tytułowi Ojcowie Niepodległości.
Prezentujemy następujące postaci:
Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty i Ignacy Daszyński.
Jest wśród nich artysta, są dyplomaci, żołnierze i politycy, a także działacze społeczni.
Reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religią, urodzili się pod różnymi zaborami.
Mimo to potrafili zjednoczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIEPODLEGŁOŚCI.
Nie oznaczało to, że we wszystkim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali.
Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystując sprzyjające warunki zewnętrzne, poprowadzili Polaków ku WOLNOŚCI…''

Źródło: IPN

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wystawa-ipn-ojcowie-niepodleglosci-w-ekspozycji—20112019-r-1240.html