Wyróżniono Działaczy i Animatorów Kultury

Muzycy, instruktorzy, panie garderobiane i bibliotekarki, organizatorzy festiwali oraz twórcy zespołów teatralnych, tanecznych i muzycznych. W Ratuszu wyróżniono tych, którzy przez wiele lat tworzyli dębicką kulturę. Z okazji Dnia Działacza i Animatora Kultury ponad 40 osób odebrało z rąk burmistrza miasta specjalne podziękowania za swoje ogromne zaangażowanie.

Grawertony zostały przyznane przez burmistrza Dębicy Mariusza Szewczyka oraz Komisję Kultury Rady Miejskiej. Spotkanie swoim wyjątkowym występem uświetniły Sara Chwastek, Julia Sikora i Alicja Wojnarowska z Miejskiego Ośrodka Kultury.

Lista nagrodzonych:

  1. Adamek Paweł
  2. Amrozowicz Józef
  3. Burakowska Halina
  4. Berger Maciej
  5. Bonar Krystyna
  6. Czech Ewa
  7. Czauderna Bogusława
  8. Ks. Dobosz Józef
  9. Dziok Stanisław

10.Dymitrowski Jacek

11.Grabowski Andrzej

12.Górczak Kazimierz

13.Godzisz Zbigniew

14.Hałka Jadwiga

15.Hazuka Wisława

16.Korga Roman

17.Korga Lidia

18.Kurcz Aleksandra

19.Kogut Teresa

20.Kęsik Elżbieta

21.Kostelecki Krzysztof

22.Kozioł Andrzej

23.Lis Wirginia

24.Marszałek Hanna

25.Michalak Jan

26.Maślanka Jerzy

27.Murdza-Chrobak Sylwia

28.Matłok Ewa

29.Pruś Bogumiła

30.Piękoś Zenon

31.Przybyłowska Barbara

32.Puzon Anna

33.Reguła Grażyna

34.Szczesiuk Zbigniew

35.Siwiak Ireneusz

36.Susz Janusz

37.Świerk Stanisław

38.Wojtys Danuta

39.Wiktor Krystyna

40.Wodzień Edward

41.Worek Zdzisław

42.Warżała Piotr

43.Tyrpin Ludwik

  1. Marta Szczyrek

45.Elżbieta Zymróz- Bodziany