Wyniki weryfikacji zgłoszonych propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020

reklama

Piątek, 23 Sierpień 2019

Kolejny etap Budżetu Obywatelskiego za nami! Komisja zakończyła formalną i merytoryczną weryfikację złożonych projektów i propozycji zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami weryfikacji  zgłoszonych projektów zadań.

W ramach czwartej edycji Budżetu Obywatelskiego zgłoszonych zostało 19 projektów, z czego 11 zostało przyjętych i będą poddane pod głosowanie, a 8 zostało odrzuconych. 

Zgodnie z uchwałą nr VII/48/2019 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie Budżetu Obywatelskiego Miasta Dębicy, osoby, których projekt został odrzucony mają możliwość w terminie do 5 dni roboczych od dnia podania do publicznej wiadomości wyników weryfikacji projektów zadań, odwołać się od decyzji Komisji. Odwołanie rozpatruje Burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji zapewniając możliwość udziału i złożenia wyjaśnień przez zgłaszającego. Po upływie terminu odwoławczego Burmistrz Miasta podaje do publicznej wiadomości ostateczną listę projektów poddanych pod głosowanie.

Odwołanie od decyzji Komisji można złożyć do dnia 30 sierpnia br. w Urzędzie Miejskim w Dębicy. 

Głosowanie nad przyjętymi projektami zadań rozpocznie się 16 września i potrwa do 23 września.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2019/08/wyniki-weryfikacji-zgloszonych-propozycji-zadan-do-realizacji-w-ramach-budzetu-obywatelskiego-2020