Wyłoniony wykonawca na kanalizację w Gumniskach, Braciejowej i Latoszynie

Dzisiaj tj. 11 marca 2022 r. w Urzędzie Gminy Dębica miało miejsce otwarcie ofert w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Gumniska – Braciejowa – Latoszyn. W ramach inwestycji powstanie prawie 13 km rurociągu, 11 przepompownie sieciowe oraz 3 przepompownie lokalne. Inwestycja pozwoli na podłączenie 114 gospodarstw domowych, czyli około 400 osób.

Do przetargu zgłosiło się 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma ATB Przedsiębiorstwo Budowlano Inżynieryjne Tomasz Adamczyk, która przedstawiła swoją ofertę na kwotę 9,14 mln zł , kolejna była o 1,8 mln zł droższa, a najdroższa sięgnęła 12 mln zł. Obawialiśmy się, że ze względu na znaczy wzrost cen robót budowlanych i usług, nie znajdziemy wykonawcy, który w naszym budżecie podejmie się realizacji inwestycji. Mimo to do planowanej zakładanej kwoty zmuszeni będziemy dołożyć ok. 500 tys. zł z kosztami nadzoru inwestorskiego.

 Przyznana promesa wstępna opiewa na kwotę 8 360 000 zł, a dofinansowanie pochodzić będzie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wyloniony-wykonawca-na-kanalizacje-w-gumniskach–braciejowej-i-latoszynie-2603.html