Wydarzenie medialne w Uzdrowisku Latoszyn

Dziennikarze z mediów ogólnopolskich, regionalnych i lokalnych spotkali się na spotkaniu studyjnym. Było ono doskonałą okazją do głębszego poznania stanu aktualnego i planów inwestycyjnych w Uzdrowisku.

Mamy nadzieje, że od tej pory będą oni ambasadorami walorów leczniczych i rekreacyjnych Latoszyna Zdroju

Źródło: https://latoszynzdroj.com/wydarzenie-medialne-w-uzdrowisku-latoszyn/