Wycinają drzewa pod budowę nowej Szkoły Specjalnej w Dębicy

Rozpoczęła się wycinka drzew obok Parku im. W. Skarbka – Borowskiego w Dębicy. To przygotowania terenu pod budowę nowej siedziby Szkoły Specjalnej. Mieszkańcy bronią „płuc Dębicy”, powiat zapewnia nowe nasadzenia w zamian.

Zespół Szkół Specjalnych w Dębicy jest placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Obecne warunki, w jakich uczą się uczniowie nie spełniają wymogów i daleko odbiegają od dzisiejszych standardów.  Nowa placówka  ma powstać obok Zespołu Szkół nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego, obok parku.