Wręczenie nominacji dyrektorskich

Na niespełna tydzień przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w sali narad Urzędu Gminy w Dębica zostały wręczone akty powierzenia stanowiska dyrektorom szkół.

W placówkach oświatowych w  Pustkowie – Osiedlu (Agnieszka Kania), Stasiówce (Joanna Kucharska), Pustkowie (Marta Gulis) i  Głobikowej (Grażyna Pasik) nie nastąpiły żadne zmiany. Natomiast w Pustyni dyrektorem została Pani Monika Sarnecka. Szkołą w Gumniskach, po zakończeniu formalności przez Kuratorium Oświaty zarządzać będzie Pani Grażyna Bil.

Zgodnie z prawem oświatowym kadencja dyrektora szkoły trwa pięć lat. Kandydaci przystępujący do konkursu na to stanowisko muszą m.in. przedstawić koncepcję funkcjonowania oraz rozwoju placówki, którą będą kierować.

Serdecznie gratulujemy Dyrektorom wygranej w konkursach i życzymy wielu sukcesów.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wreczenie-nominacji-dyrektorskich-2823.html