Wójt broni mieszkańców przed szkodliwymi skutkami stacji telefonii komórkowej

reklama

29 maja 2019 roku wpłynął do Urzędu wniosek Inwestota P4 Sp. z o.o. owydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Play w postaci stalowej wieży kratowej o wysokości 55,45 m wraz z 9 antenami sektorowymi, 7 radioliniowymi itp. w m.Pustków-Osiedle. Wójt nie wyraził zgody ze względu na zbyt duże oddziaływanie szkodliwych fal na mieszkańców. W Pustkowie-Osiedlu istnieje już masz, na którym powyższe anteny mogłyby zostać zamieszczone, bez konieczności budowy kolejnego, który utworzyłby siatkę szkodliwych dla zdrowia fal. Samorządowe Kolegium Odwoławcze decyzją, która wpłynęła do Urzędu 4 maja, uchyliło decyzję Wójta.

W związku z licznymi negatywnymi głosami ze strony mieszkańców, które m.in. przedstawił Przewodniczący Rady Gminy Piotr Żybyra oraz faktem, że na terenie Pustkowa-Osiedla istnieje już jeden maszt na obiektach sportowych, Wójt postanowił powołać biegłego, który oceni wpływ tak rozmieszczonych fal  elektromagnetycznych na zdrowie mieszkańców.

Rozmowy w tej sprawie zostały już podjęte i po zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty, sprawa zostanie wznowiona. Będziemy Państwa informować na bieżąco o wynikach ekspertyzy i dalszych krokach, jakie zostaną podjęte w tej sprawie.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/wojt-broni-mieszkancow-przed-szkodliwymi-skutkami-stacji-telefonii-komorkowej-1576.html