Ważna informacja dla rejestrujących pojazd

Ważna informacja dla rejestrujących pojazd

Ważna informacja dla rejestrujących pojazd

07 września 2022

Informacje

Od 4 września 2022 r. weszła w życie zmiana w ustawie „Prawo o ruchu drogowym”, na podstawie której unieważnione zostały Karta Pojazdu (czerwona książeczka) i nalepka kontrolna na przednią szybę auta.

Ponadto, właściciel pojazdu w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego przed ponowną rejestracją nie będzie musiał uzyskać stosownego zaświadczenia z urzędu, w którym pojazd był ostatnio zarejestrowany. Dlatego też obecnie przy rejestracji pojazdów nie ma obowiązku przedkładania Karty Pojazdu, a urząd nie wydaje nalepki kontrolnej na przednią szybę. Nie będą również wydawane wtórniki tych dokumentów. 

Właściciel pojazdu może zachować na przedniej szybie nalepkę kontrolną wydaną na podstawie dotychczasowych przepisów, a Kartę Pojazdu albo jej wtórnik może zachować lub zwrócić do urzędu. Ta zmiana powoduje, że właściciel pojazdu zapłaci mniej za rejestrację swojego

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/wazna-informacja-dla-rejestrujacych-pojazd,art-2690