W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie – Serwis informacyjny Miasta Dębica

21 stycznia 2021

Złote gody, czyli 50-lecie małżeństwa, świętowało dzisiaj czterdzieści cztery pary z miasta Dębicy. Trwający stan pandemii i wynikające z niego obostrzenia sprawiły, że zaplanowane na październik 2020 roku uroczystości jubileuszowe zostały przeniesione i zorganizowane w reżimie sanitarnym.

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie

W Ratuszu wręczono medale za długoletnie pożycie
Obchodzone dzisiaj święto – Dzień Babci oraz przypadający jutro – Dzień Dziadka to dobra okazja dla wnuków do podziękowania Dziadkom m.in. za trud wychowania naszych Rodziców – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk

Jubilaci zostali zaproszeni do Urzędu Miejskiego w Dębicy, gdzie na sali sesyjnej podczas indywidualnego spotkania z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem odebrali medale przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dodatkowo wszyscy otrzymali pamiątkowe listy gratulacyjne oraz życzenia dalszych wspólnych i szczęśliwych lat życia w dobrym zdrowiu.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie to jedyne odznaczenie przyznawane przez głowę państwa za staż małżeński. Jest to forma uznania i nagrodzenia osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Pary, które chciałyby się ubiegać o przyznanie medali, muszą złożyć wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego dołączając skrócony odpis aktu zawarcia małżeństwa oraz kserokopie dowodów osobistych obojga Jubilatów.

– Obchodzone dzisiaj święto – Dzień Babci oraz przypadający jutro – Dzień Dziadka to dobra okazja dla wnuków do podziękowania Dziadkom m.in. za trud wychowania naszych Rodziców. O tym jak ważne są międzypokoleniowe więzy i jak ważna jest rola małżeństwa w procesie wychowawczym, najlepiej świadczą Jubilaci, którzy dzisiaj odebrali medale. Wielu z nich doczekało się już wnuków i prawnuków, stąd nieprzypadkowy termin wręczenia odznaczeń – mówi burmistrz Mariusz Szewczyk.

Mimo ograniczonego przebiegu spotkania, atmosfera panująca podczas przyznawania odznaczeń była radosna. Jubilaci nie ukrywali satysfakcji z otrzymanych wyróżnień oraz wyrazili nadzieję na zakończenie trwającej pandemii i powrót do normalności.

Źródło: https://debica.pl/w-ratuszu-wreczono-medale-za-dlugoletnie-pozycie/