W Pilźnie będą zbierać datki z myślą o Ś. P ks. Wojciechu Zaborskim

W Pilźnie będą zbierać datki z myślą o Ś.P.  ks. Wojciechu Zaborskim. Podczas tegorocznej kwesty na pilzneńskim cmentarzu będzie można dorzucić swoją cegiełkę na odnowę nagrobka wieloletniego proboszcza miejscowej parafii, założyciela cmentarza, budowniczego wikarówki i szpitala. Będzie to już 6 edycja zbiórki na rzecz miejskiej nekropolii organizowanej przez Towarzystwo Przyjaciół Pilzna i Ziemi Pilźnieńskiej. Przez pięć lat zebrano łącznie  22 746,12 zł.