W Dębicy powstaje Punkt Konsultacyjny „POMOCNA DŁOŃ”

„POMOCNA DŁOŃ” – wsparcie dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością. W Dębicy powstaje PUNKT KONSULTACYJNY! Już od 1 września, w Przedszkolu Terapeutycznym im. ks. Stanisława Fiołka będzie można uzyskać informacje dotyczące pomocy specjalistycznej, instytucji pomocowych oraz fundacji i stowarzyszeń.

„Pomocną dłoń” będzie można otrzymać również w Przedszkolu Terapeutycznym „Zuzia” w Rzeszowie. Punkt konsultacyjny powstaje przy Stowarzyszeniu „Radość”. Projekt dofinansowano ze środków PFRON będących w dyspozycji Samorządu Województwa Podkarpackiego – Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Rzeszowie.