W Dębicy – Latoszynie Grobu Pańskiego strzegą Turki

reklama

Obyczaj straży grobowych utrwalił się w tradycji polskiej i jest ciągle żywy. Każdego roku warty przy grobach Pańskich tradycyjnie pełnią strażacy w mundurach galowych. Wyjątkiem w naszej diecezji jest parafia Dębica-Latoszyn, gdzie zamiast nich, grobu Chrystusa strzec będą Turki.

Straż grobowa w parafii Dębica- Latoszyn podtrzymuje obyczaj wielkanocny od 28 lat. Ochotnicy będą pełnić straż przy grobie Pańskim od Wielkiego Piątku po południu do rezurekcji w Niedziele Wielkanocną. Po „ostatniej warcie” w radosnej paradzie dadzą popis musztry.

Turcy, zgodnie z przekazem biblijnym symbolizują żołnierzy, którzy z rozkazu Piłata, strzegli w Jerozolimie grobu Jezusa. Ta wielkanocna tradycja jest charakterystyczna dla naszego regionu, a jej źródła doszukuje się w działalności zakonu Kanoników Regularnych Strażników Świętego Grobu Jerozolimskiego zwanych Bożogrobcami. Już od XIII wieku krzewili oni w Polsce kult grobu Pańskiego, a w późniejszych latach prowadzili działalność misyjną właśnie na terenie obecnego Podkarpacia.