Uwaga pacjenci! Zmiany w teleporadach

Uwaga! Zmiany w teleporadach. Podczas konferencji prasowej ministra Zdrowia Adama Niedzielskiego poinformowano o innych zasadach dotyczących telefonicznych i internetowych kontaktów pacjentów z lekarzem i osobistych wizytach w placówkach zdrowia.

„Zdecydowałem się ograniczyć możliwość teleporad. Najprawdopodobniej w piątek podpiszę rozporządzenie w tej sprawie; mamy bardzo dużo sygnałów o ich nadużywaniu, to niesie konsekwencje dla zdrowia publicznego”– poinformował szef resortu zdrowia.

Zmiany dotyczą m.in. pacjentów poniżej 6. roku życia. Poza wyjątkiem kontroli ustalonej po wcześniejszym badaniu, dzieci w tym wieku spotkają się w lekarzem tradycyjnie.  Osobiście w placówkach zdrowia przyjęci zostaną także Ci, dla których taka wizyta będzie pierwszą w danej przychodni. Nowe zasady obejmą również pacjentów z chorobą przewlekłą, gdy doszło do pogorszenia stanu lub zmiany objawów i tych, u których podejrzewana jest choroba nowotworowa. Osobisty kontakt z lekarzem będzie mógł mieć również każdy, kto nie zgodzi się na teleporadę. „Teleporada jest prawem pacjenta, ale z tego prawa może on nie chcieć skorzystać i może po prostu oczekiwać wizyty w ujęciu tradycyjnym” – tłumaczył na konferencji Adam Niedzielski.

Nowe rozporządzenie ma obowiązywać po 7 dniach od ogłoszenia go w Dzienniku Ustaw, więc nowe zasady wejdą prawdopodobnie w życie od następnego weekendu.