Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego – Serwis informacyjny Miasta Dębica

07 sierpnia 2023

Ikonka głośnika

Loading…

Uroczystą mszą św. zakończył pracę ks. Ryszard Piasecki proboszcz parafii św. Jadwigi. Za dwudziestoletnią posługę w Dębicy dziękowali parlamentarzyści, samorządowcy i grupy parafialne.

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Uroczyste pożegnanie proboszcza ks. Ryszarda Piaseckiego

Ks. Ryszard Piasecki przejął obowiązki proboszczowskie w listopadzie 2003 roku. Przez dwadzieścia lat swojej posługi był inicjatorem patriotycznych i religijnych wydarzeń, kapelanem środowiska Armii Krajowej. Był również inicjatorem budowy pomnika św. Jana Pawła II, który stanął na Placu Solidarności w 2005 roku i pomysłodawcą kwest na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na Starym Cmentarzu w Dębicy.

Ksiądz Prałat był również inicjatorem nadania Miastu Dębica patronatu Świętej Jadwigi Śląskiej, jako pierwszemu miastu w Diecezji Tarnowskiej, który posiadał patronat świętego kościoła katolickiego.

W uznaniu zasług za działalność patriotyczną został odznaczony medalem ,,Pro Patria”, a za szczególne zaangażowanie i oddanie sprawom miasta i społeczności lokalnej otrzymał w ubiegłym roku tytuł Zasłużony dla Miasta Dębicy.

W uroczystym pożegnaniu kapłana uczestniczyły władze miasta. Za posługę ks. Ryszarda Piaseckiego dziękowali: burmistrz Mariusz Szewczyk, jego zastępca Maciej Małozięć i Józef Sieradzki przewodniczący Rady Miejskiej.

Źródło: https://debica.pl/uroczyste-pozegnanie-proboszcza-ks-ryszarda-piaseckiego/