Uroczyste otwarcie budynku Kulturalno – Oświatowego w Zawierzbiu już dziś!

Uroczyste otwarcie budynku Kulturalno – Oświatowego w Zawierzbiu już dziś! Rozpoczęcie i oficjalne powitanie gości o godz. 17.00. Zaprasza Wójt Gminy Żyraków oraz współorganizatorzy – sołectwo Zawierzbie, Stowarzyszenie „Dla Zawierzbia”, Gminny Żłobek w Żyrakowie, oraz Centrum Kultury i Promocji w Żyrakowie.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi, wspólnej modlitwie i poświęceniu krzyża oraz budynku przyjdzie czas na wręczenie podziękowań na sali konferencyjnej. Zaplanowano również poczęstunek.