Uproszczenie zasad przemieszczania ziemniaków z Polski do innych Państw UE

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2022/12/28/uproszczenie-zasad-przemieszczania-ziemniakow-z-polski-do-innych-panstw-ue/