Upamiętniono dwie ważne rocznice – Serwis informacyjny Miasta Dębica

10 kwietnia 2021

10 kwietnia, w samo południe, na Placu Mikołajkowów w Dębicy parlamentarzyści i przedstawiciele władz samorządowych oddali hołd ofiarom katyńskiego mordu dokonanego na Polakach w 1940 roku oraz uczcili pamięć tragicznie zmarłych w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.

Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice

Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne rocznice
Upamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne roczniceUpamiętniono dwie ważne rocznice

W tym roku mija 81. rocznica zbrodni dokonanej przez NKWD na polskich oficerach, funkcjonariuszach, inteligencji i duchownych w ramach Zbrodni Katyńskiej. Na mocy decyzji członków Biura Politycznego KC WKP (b) ze Stalinem na czele, na wiosnę 1940 r. zamordowano co najmniej 21 857 osób. Polskich jeńców z Kozielska rozstrzelano i pochowano w Katyniu, ze Starobielska – w Charkowie i pogrzebano w rejonie pobliskiej wsi Piatichatki, z Ostaszkowa – w Kalininie (dziś Twer) i pochowano w Miednoje. Więźniów straconych na Ukrainie pogrzebano najprawdopodobniej w Bykowni pod Kijowem, a zamordowanych na Białorusi – prawdopodobnie w Kuropatach pod Mińskiem.

Wśród ofiar zbrodni były również osoby związane z naszym miastem i regionem. Dębicka lista katyńska liczy około 50 nazwisk. Są wśród nich oficerowie i podoficerowie zawodowi i rezerwy, powołani do wojska przed wybuchem II wojny światowej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, piechoty i kawalerii, urzędnicy, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, kapłani, a także funkcjonariusze policjanci. Aby oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, na Placu Mikołajkowów w 2010 roku w ramach ogólnopolskiego programu „KATYŃ … ocalić od zapomnienia” posadzone zostały Dęby Pamięci.

Uczestnicy uroczystości upamiętnili również 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób. Polska delegacja leciała na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych.

Aby upamiętnić rocznice tych wydarzeń, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Jerzy Sieradzki oraz delegacja radnych Rady Miejskiej w Dębicy, w imieniu społeczności naszego miasta, złożyli kwiaty i znicze na Placu Mikołajkowów przy Pomniku Katyńskim oraz przy Memoriale Smoleńskim. Z kolei modlitwę w intencji ofiar odmówił ks. prałat Józef Dobosz.

Władze miasta złożyły również kwiaty pod tablicą w kościele pw. Św. Jadwigi upamiętniającą dwóch kapelanów katyńskich ks. ppłk. Andrzeja Niwę oraz ks. mjr. Stanisława Matznera, którzy związani byli z ziemią dębicką.

W tym roku mija 81. rocznica zbrodni dokonanej przez NKWD na polskich oficerach, funkcjonariuszach, inteligencji i duchownych w ramach Zbrodni Katyńskiej. Na mocy decyzji członków Biura Politycznego KC WKP (b) ze Stalinem na czele, na wiosnę 1940 r. zamordowano co najmniej 21 857 osób. Polskich jeńców z Kozielska rozstrzelano i pochowano w Katyniu, ze Starobielska – w Charkowie i pogrzebano w rejonie pobliskiej wsi Piatichatki, z Ostaszkowa – w Kalininie (dziś Twer) i pochowano w Miednoje. Więźniów straconych na Ukrainie pogrzebano najprawdopodobniej w Bykowni pod Kijowem, a zamordowanych na Białorusi – prawdopodobnie w Kuropatach pod Mińskiem.

Wśród ofiar zbrodni były również osoby związane z naszym miastem i regionem. Dębicka lista katyńska liczy około 50 nazwisk. Są wśród nich oficerowie i podoficerowie zawodowi i rezerwy, powołani do wojska przed wybuchem II wojny światowej, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza, piechoty i kawalerii, urzędnicy, prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, nauczyciele, lekarze, inżynierowie, kapłani, a także funkcjonariusze policjanci. Aby oddać hołd ofiarom Zbrodni Katyńskiej, na Placu Mikołajkowów w 2010 roku w ramach ogólnopolskiego programu „KATYŃ … ocalić od zapomnienia” posadzone zostały Dęby Pamięci.

Uczestnicy uroczystości upamiętnili również 11. rocznicę katastrofy smoleńskiej. 10 kwietnia 2010 roku w Smoleńsku rozbił się prezydencki samolot, na pokładzie którego znajdowało się 96 osób. Polska delegacja leciała na obchody rocznicy zbrodni katyńskiej. Zginął prezydent Lech Kaczyński wraz z małżonką Marią, ostatni prezydent RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, a także wielu urzędników państwowych, wojskowych i duchownych.

Aby upamiętnić rocznice tych wydarzeń, burmistrz Dębicy Mariusz Szewczyk, zastępca burmistrza Jerzy Sieradzki oraz delegacja radnych Rady Miejskiej w Dębicy, w imieniu społeczności naszego miasta, złożyli kwiaty i znicze na Placu Mikołajkowów przy Pomniku Katyńskim oraz przy Memoriale Smoleńskim. Z kolei modlitwę w intencji ofiar odmówił ks. prałat Józef Dobosz.

Władze miasta złożyły również kwiaty pod tablicą w kościele pw. Św. Jadwigi upamiętniającą dwóch kapelanów katyńskich ks. ppłk. Andrzeja Niwę oraz ks. mjr. Stanisława Matznera, którzy związani byli z ziemią dębicką.

Ze względu na obostrzenia związane z trwającą pandemią, tegoroczne uroczystości, podobnie jak inne święta państwowe i rocznice ważnych wydarzeń historycznych, obchodzone są w symbolicznej formie.

Źródło: https://debica.pl/upamietniono-dwie-wazne-rocznice/