Ułani oddali hołd swojemu dowódcy

Już tradycją stał się coroczny przyjazd do Dębicy Kawalerii Ochotniczej noszącej barwy 9. Pułku Ułanów Małopolskich. Przy grobie dowódcy, podpułkownika Józefa Dunin-Borkowskiego stanęła ułańska warta honorowa. Jak podkreśla rotmistrz Wojciech Brykner historia powstania pułku jest bardzo ściśle związana z Dębicą.

Wspaniałą kartę w historii Polski Pułk zapisał w trakcie wojny bolszewickiej m.in. triumfując w bitwie pod Komarowem koło Zamościa. Na dębickim Cmentarzu Wojskowym poza poległym pod Horyniem podpułkownikiem Dunin-Borkowskim pochowany został także rotmistrz Adolf Lachowicz.