Ujarzmią Zawadkę w gminie Dębica

reklama

Mieszkańcy Zawady, Stobiernej i Paszczyny doczekają się regulacjii 12-kilometrowego odcinka Zawadki. Po ustaleniu szczegółów projektu rozpoczną się roboty budowlane nad regulacją potoku. Inwestycja ta uchroni najbliższe domostwa przed skutkami ewentualnej przyszłej powodzi.
Projekt zakłada zmniejszenie liczby mostów przy jednoczesnym wykonaniu nowych połączeń dróg gminnych na których zostaną wybudowane nowe mosty. Znacznie zwiększy to bezpieczeństwo mieszkańców oraz usprawni ruch samochodów na tych odcinkach trasy.
Realizacja inwestycji rozpocznie się w przyszłym roku jednak dokładny termin zakończenia prac na chwilę obecną nie jest jeszcze znany. Obecnie większość robót budowlanych finansuje Podkarpacki Zarząd Melioracji Urządzeń Wodnych. Szacowany koszt inwestycji wynosi około 20 mln. zł.