Udział w NARODOWYM SPISIE POWSZECHNYM LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2021 jest OBOWIĄZKOWY!

Gminne Biuro Spisowe przypomina, że od 1 kwietnia 2021 r. do 30 września 2021 r. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.

Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązek spisowy dotyczy każdej osoby mieszkającej w naszej gminie.

Jak można się spisać?

Podstawową i obowiązkową formą jest samospis internetowy. Aby dokonać samospisu należy skorzystać z  aplikacji spisowej dostępnej na stronie https://spis.gov.pl/. W ten sposób możemy wypełnić obowiązek spisowy w domu w dogodnym dla siebie terminie. Do elektronicznego formularza zalogujemy się korzystając z Profilu Zaufanego lub podając numer PESEL wraz z nazwiskiem rodowym matki.
Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej oraz spis realizowany przez rachmistrzów.

Spis przez telefon

Osoby, które nie posiadają urządzeń i dostępu do Internetu mogą skorzystać z opcji „spisz się przez telefon” na infolinii spisowej obsługiwanej przez pracowników statystyki publicznej od poniedziałku do piątku od 8:00 do 18:00 pod numerem: 22 279-99-99 (opłata zgodna z taryfą operatora).

Spis realizowany przez rachmistrzów

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy lub telefonicznie na infolinii spisowej (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność), zostaną spisani przez rachmistrzów telefonicznie lub podczas wywiadu bezpośredniego.

Dla osób, które nie mają możliwości dokonania samospisu (np. z powodu braku dostępu do urządzeń i Internetu), w Urzędzie Gminy Dębica udostępnione jest pomieszczenie i sprzęt komputerowy przeznaczony do realizacji samospisu, z którego można skorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w Gminnym Biurze Spisowym pod nr tel. 14 680 33 30.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/udzial-w-narodowym-spisie-powszechnym-ludnosci-i-mieszkan-2021-jest-obowiazkowy-2202.html