Tytuły honorowe miasta Dębicy wręczone

Tytuły honorowe miasta Dębicy wręczone

Tytuły honorowe miasta Dębicy wręczone

03 maja 2021

Kultura

Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dębicy zwołana z okazji Święta Narodowego Trzeciego Maja to popołudniowa część dzisiejszych obchodów, podczas której radni podjęli uchwałę wyrażającą stanowisko z okazji 230. rocznicy uchwalenia najażniejszego dokumentu w kraju i pierwszej w Europie konstytucji.

Ważnym punktem posiedzenia była też ceremonia wręczenia przez włodarzy Dębicy wyróżnień „Honorowy Obywatel Miasta Dębicy” i „Zasłużony dla Miasta Dębicy”.

W październiku 2020 r. Rada Miejska podjęła uchwały w sprawie pośmiertnego przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Dębicy dla śp. Waldemara Sujdaka oraz pięć tytułów „Zasłużony dla Miasta Dębicy”. Wyróżnienia przyznano – śp. ks. Adamowi Bartkowiczowi (pośmiertnie), Stowarzyszeniu im. Edmunda Bojanowskiego „Dobroć”, panu ppłk. Adamowi Kantorowi, pani Renacie Plizdze oraz Przedsiębiorstwu Handlowo-Usługowemu ,,Mateo”.

Starosta dębicki Piotr Chęciek w imieniu Powiatu Dębickiego złożył gratulacje oraz wyrazy szacunku dla wyróżnionych.

Zwieńczeniem Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej zorganizowanej w DK „Mors” był występ artystyczny Grupy Safo.

Sesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 MajaSesja Rady Miejskiej w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/tytuly-honorowe-miasta-debicy-wreczone,art-2097