Turniej BRD

20 maja 2022 roku w Parku Turystyczno-Rekreacyjnym w Czarnej odbędzie się Finał Wojewódzki XLIII Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym.

Uroczyste otwarcie turnieju nastąpi około godziny 10.15.

Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez:

popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, propagowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej przedmiotów edukacyjnych, kształtowanie partnerskichzachowańwobec innych uczestników ruchu,
popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielaniapierwszej pomocy przedmedycznej,popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,
inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1461&akcja=artykul