Termomodernizacja Zakładu Karnego w Dębicy

Trwają prace remontowe w dębickim Zakładzie Karnym. Zostaną ocieplone wszystkie budynki i wymieniona zostanie stolarka okienna.  Przebudowana zostanie i zmodernizowana  kotłownia, oraz kuchnia. Po remoncie Zakład Krany będzie także wyposażony w kolektory słoneczne. Prace prowadzi  konsorcjum, której liderem jest Carpatia, ale czynnie w remont zaangażowani są więźniowie zaznacza Bogdan Witkoś szef dębickiego Zakładu Karnego.