Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 11 coraz bliżej

radni sesja

Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej, która odbyła się 21 marca radni wyrazili zgodę na poszerzenie zakresu rzeczowego projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II” i złożenie wniosku o jego dofinansowanie.

radni sesja Dsc08239 radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja radni sesja

Radni zgodzili się na poszerzenie zakresu prac  o prace związane z termomodernizacją budynku Szkoły  Podstawowej nr 11  w Dębicy orasz na złożenie wniosku o dofinansowanie zwiększonego zakresu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na kwotę 618 tys. zł. Radni zadecydowali, że w przypadku otrzymania decyzji o przyznaniu dofinansowania Rada Miejska zabezpieczy środki niezbędne na współfinansowanie dodatkowego zakresu prac wspomnianego projektu w na lata 2016 i 2017 w kwocie ogółem  481 tys. zł. W roku 2016 na ten cel ma zostać przeznaczona kwota 126 tys. zł. natomiast w roku 2017 kwota 355 tys. zł
Realizacja projektu „Termomodernizacja obiektów oświatowych na terenie Gminy Miasta Dębica – etap II” rozpoczęła się w roku 2015. Dotychczas w ramach tego projektu została wykonana termomodernizacja dwóch  szkół : SP 12 i SP 9 . W bieżącym roku uzyskano zgodę na realizację, w ramach oszczędności poprze targowych termomodernizacji dwóch budynków Szkoły Podstawowej nr 3 oraz wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne w Szkole Podstawowej nr 9 i 12.
Aktualnie prowadzony nabór na dodatkowe środki dla beneficjentów którzy nie zakończyli realizacji swoich projektów stwarza możliwość pozyskania funduszy na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 11. Planowana termomodernizacja budynku SP 11 objęłaby m.in. docieplenie stropodachu, docieplenie kominów, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji c.o. , wymiana opraw oświetleniowych i wymiana źródeł światła na energooszczędne.

 

źródło: UM Dębica