Szkoła w Podgrodziu już oficjalnie imienia Ignacego Łukasiewicza

Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgrodziu już oficjalnie imienia Ignacego Łukasiewicza. Uroczystości nadania patrona placówce rozpoczęła msza święta. Po nabożeństwie wszyscy zgromadzeni przeszli w pochodzie na salę gimnastyczną. W wydarzeniu wzięli udział uczniowie, rodzice, kadra pedagogiczna szkoły, oraz zaproszeni goście.

Uroczystość nadania patrona to również przyjęcie przez szkołę nowego sztandaru. Poświęcone weksylium przekazano uczniom. Wydarzenie było okazją do złożenia życzeń całej społeczności szkolnej.

Po części oficjalnej przyszła pora na zabawę. Dzień zakończył piknik rodzinny pod hasłem „Wspólnie aktywni”. Były gry i zabawy, zawody, występy artystyczne, pokazy pierwszej pomocy, popisy samochodów rajdowych, a także dyskoteka dla młodzieży i zabawa taneczna.