Szkoła w Jodłowej w cieniu politycznego konfliktu

Szkoła w Jodłowej w cieniu politycznego konfliktu

Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości z Tarnowa wycofała się z prowadzenia liceum ogólnokształcącego w Jodłowej. Pismo o takiej treści wpłynęło do dębickiego starostwa. Po zmniejszeniu dotacji przekazywanej z ministerstwa szkolna kasa podobno jest pusta. Brakuje nawet na pensje dla nauczycieli i zapłacenie rachunków za media. Umowa z powiatem gwarantuje, że izba powinna poprowadzić do końca cały trzyletni cykl kształcenia. Jak mówi prezes Andrzej Kuta zaistniały jednak nieoczekiwane okoliczności.

Zdaniem części radnych powiatowych teraz to gmina Jodłowa powinna pomóc w utrzymaniu szkoły. Tym bardziej, że przekazanie placówki było powiązane z nieodpłatnym oddaniem budynków pod gminny zarząd.

Wójt Robert Mucha podkreśla, że gmina nie jest stroną w umowie między starostwem, a izbą. Zwraca również uwagę, na jego zdaniem małe zadłużenie powiatu i tym samym możliwość utrzymania szkoły.

Na radzie gminy Jodłowa obecni byli mieszkańcy oraz dyrektorka placówki. Ich zdanie jest jasne – szkoła powinna nadal funkcjonować.

Zespół Szkół został przekazany Izbie Rzemieślniczej niemal równo dwa lata temu. Decyzję poprzedziły kilkuletnie starania mieszkańców o utrzymanie placówki. W maju ubiegłego roku, ku radości lokalnej społeczności, poświęcono nowy sztandar dla liceum wchodzącego w skład szkoły. Za ok. 900 tys. zł dokonano również gruntownej termomodernizacji obiektu. Zmiany te wpłynęły na wzrost liczby uczniów. Obecnie w Jodłowej kształci się blisko 100 osób. Jaka będzie ich przyszłość? Na to pytanie na razie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi.