Sytuacja epidemiczna w dębickich placówkach oświatowych

Czwartek, 22 Październik 2020

Kończy się drugi miesiąc nauki w roku szkolnym 2020/21. Nauka w szkołach i zajęcia w przedszkolach odbywają się w szczególnych warunkach epidemicznych związanych z wirusem COVID-19. Dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przy współpracy z rodzicami dokładają wszelkich starań, aby stosować przepisy i zalecenia wydane przez Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

W bieżącym tygodniu w szkołach podstawowych wystąpiło kilka przypadków koronawirusa, które spowodowały wprowadzenie w oddziałach nauki zdalnej. Sytuacja taka ma miejsce m. in. w Szkole Podstawowej nr 5, gdzie do 23 października prowadzone są zajęcia on-line w klasach VIII c i VIII d ze względu na pozytywny wynik testu na COVID-19 u jednego z nauczycieli. Również w tej szkole w dniach od 21 października do 29 października wprowadzono zdalną naukę w klasie I d z powodu wykrytego zakażenia u jednego z uczniów. Powiatowy Inspektor Sanitarny zalecił objęcie kwarantanną uczniów tej klasy oraz ich rodziców.

Do 23 października zdalne zajęcia prowadzone są również w Szkole Podstawowej nr 9 dla klasy IV b i w Szkole Podstawowej nr 11 dla klasy VII e. W obu przypadkach wykryto zakażenie u uczniów uczęszczających do wymienionych klas. Pozytywny wynik testu na COVID-19 otrzymał również uczeń kl. VIII f w SP nr 11. Aktualnie dyrekcja szkoły oczekuje na opinie Sanepidu w celu podjęcia odpowiednich działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa pozostałym uczniom i pracownikom szkoły.

W pozostałych placówkach zajęcia odbywają się bez zakłóceń. Występują pojedyncze przypadki pobytu na kwarantannach nauczycieli i uczniów, ale nie mają one wpływu na zmianę organizacji pracy placówek. W celu sprawnego i skutecznego podejmowania decyzji w sytuacjach zagrożenia dyrektorzy szkół, przedszkoli oraz żłobka codziennie informują Burmistrza Miasta o bieżącym stanie epidemicznym wśród uczniówi pracowników.

Archiwum newsów

Źródło: http://debica.pl/aktualnosci/2020/10/sytuacja-epidemiczna-w-debickich-placowkach-oswiatowych