Świętowali złotą rocznicę ślubu

Złota rocznica ślubu to 50 – lecie pożycia małżeńskiego. Ten piękny jubileusz w Gminie Dębica obchodziło w tym roku 10 par. Z tej okazji 1 grudnia 2021 roku Jubilaci zostali zaproszeni na indywidualne spotkania na sali konferencyjnej Urzędu Gminy Dębica, gdzie zostali uhonorowani odznaczeniem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Wręczenia medali dokonała Sekretarz Gminy Dębica Adrianna Miazga oraz Dyrektor Wydziału Organizacyjnego Edyta Uszko. Dodatkowo Jubilaci otrzymali kwiaty, pamiątkowe dyplomy oraz upominki.

Wszystkim parom z okazji Złotych Godów składamy najserdeczniejsze życzenia: wszelkiej pomyślności, pociechy z dzieci i wnuków oraz doczekania w dostatku i zdrowiu kolejnych jubileuszy.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/swietowali-zlota-rocznice-slubu-2438.html