Świętowali 90 lat Polskiego Czerwonego Krzyża na dębickiej ziemi

reklama

Już 90 lat działają na rzecz mieszkańców naszego miasta. Podczas wojny i czasów okupacji członkowie dębickiego oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża pomagali lokalnej ludności poprzez m. in. organizację zbiórek żywności, kursy sanitarno – ratownicze czy prowadzenie przychodni medycznej. Obecnie ich flagowym działaniem jest honorowe krwiodawstwo. Dla członków organizacji znaczy ono bardzo dużo.

Zarówno podczas homilii poprzedzającej spotkanie, jak i na samym jubileuszu wyraźnie podkreślano to, jak ważne jest angażowanie młodzieży w akcje oddawania krwi.

Członkowie dębickiego ruchu czerwonokrzyskiego świętowali piękną rocznicę podczas uroczystej gali w Domu Kultury „Śnieżka”. Spotkanie było okazją do podziękowań i życzeń na dalsze lata działalności.

Podczas uroczystej gali była okazja do promocji książki opisującej 90 lecie działalności ruchu czerwonokrzyskiego na ziemi dębickiej autorstwa Zbigniewa Szurka. Wyróżnienie i odznaka Honorowego Dawcy Krwi Zasłużonego dla zdrowia Narodu trafiła do ponad 50 osób, a o artystyczną oprawę imprezy tradycyjnie zadbała dębicka Grupa Safo.