Święto dębickich artystów – Serwis informacyjny Miasta Dębica

13 lutego 2023

Ikonka głośnikaPrzeczytaj

Loading…

Pejzaż, martwa natura, portret oraz kompozycje abstrakcyjne można oglądać na Wystawie Środowiskowej Dębica 2023. Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury w tym roku prezentuje prace blisko 50 artystów z Dębicy i tych związanych z naszym miastem. W święcie twórców władze miasta reprezentował Maciej Małozięć zastępca burmistrza Dębicy.

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Święto dębickich artystów

Wernisaż wystawy przyciągnął do Galerii Sztuki MOK tłumy miłośników sztuki. Podziwiali oni malarstwo, rzeźbę, grafikę, rysunek, tkaninę i fotografię. W gronie prezentujących byli zarówno artyści mieszkający w Dębicy, jak i ci, którzy w różny sposób są związani z naszym miastem.

Wystawę można oglądać do 11 marca.

Swoje prace prezentują: Artur Barwacz, Anna Bączek, Agata Buch, Magdalena Bukowska, Maria Chęciek, Teresa Bednarczyk-Czech, Zbigniew Czech, Grażyna Oleksy-Duda, Piotr Fic, Magdalena Gawron, Dariusz Stanisław Grabowski, Zofia Żmuda-Hendriks, Grażyna Jałowiec, Mateusz Jałowiec, Wacław Jałowiec, Karolina Jirmann, Piotr Albert Koczaj, Kinga Kołodziej, Stanisław Kopacz, Barbara Kozicka, Grzegorz Kozioł, Agnieszka Krawczyk, Paweł Król, Ryszard Kucab, Elżbieta Kurowska, Anna Leska, Sylwia Kopeć-Matejek, Marian Matłok, Pamela Mączyńska, Piotr Nizioł, Agnieszka Osak, Katarzyna Osak, Dominika Podolec, Dana Polniaszek, Iwona Poproch, Roman Przewoźnik, Jolanta Samborska, Grażyna Scarpone, Teresa Socha, Adam Sypel, Grzegorz Szlachta, Ewa Olszko-Szpunar, Marek Szymaszek „Szaman”, Małgorzata Tylec, Aneta Urbanek, Piotr Wolf, Elżbieta Zając, Daniel Zołotar.

Źródło: https://debica.pl/swieto-debickich-artystow-2/