ŚWIĘTO 5. PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH

Dzisiaj mija 101. rocznica wkroczenia pododdziałów 5. PSK do Kijowa w 1920 r. To historyczne wydarzenie z czasu wojny polsko-bolszewickiej uznane zostało za najważniejsze w bojowych dziejach pułku, a datę (rozkazem władz wojskowych w 1927 r.) zatwierdzono jako dzień Święta Pułku.
ℹ Święto pułkowe przed wybuchem II wojny należało do najważniejszych wydarzeń kulturalno-społecznych w Tarnowie i Dębicy – miejscowościach stacjonowania 5. psk.
Obchody święta były dwudniowe. Pierwszego dnia obchodów odbywały się nabożeństwa żałobne za poległych żołnierzy. Z kolei drugiego dnia – 9 czerwca, odbywały się główne uroczystości, które inaugurowała msza święta, a po niej odbywała się dekoracja odznaczeniami, defilada, wspólny uroczysty obiad, a po nim organizowano zawody konne i strzeleckie oraz uroczyste bale w godzinach wieczornych.
Tak prasa opisywała święto pułku w 1938 roku:
>Podniosłą uroczystość święciła Dębica, a mianowicie święto miejscowego pułku kawalerii. W wilię święta odbył się capstrzyk i apel poległych, dnia 9 bm. mszę polową odprawił dziekan ks. dr Zapała z Krakowa. Piękne kazanie wygłosił ks. prefekt Chrolecki z Tarnowa. Defilada, odznaczanie odznaką pułkową i obiad żołnierski zakończyły przedpołudniową uroczystość. Po południu odbyły się zawody hippiczne. W konkursie oficerów pierwsze miejsce zdobył por. Sławik, drugie rtm. Chodań i rtm. Dębski. Po konkursie podoficerskim i konkursie władania białą bronią nastąpiło rozdanie gustownych nagród, przy czym należy podkreślić, że nagrody otrzymali również oficerowie, którzy brali udział w zawodach „Military” w Tarnowskich Górach, gdzie pułk zdobył drugie miejsce, a indywidualnie trzecie miejsce zdobył por. Konopka. Uroczystość zakończył w salonie kasyna bal podoficerski. W uroczystości wziął udział korpus oficerski z płk Kosiarskim i panem dowódcą pułku płk Kowalczewskim na czele oraz reprezentacje władz państwowych i samorządowych.<
ℹ Dzisiaj tradycję pułkową kultywują stowarzyszenia kawalerii konnej z Tarnowa i Dobrynina oraz ŚZŻAK Środowisko 5. PSK AK w Dębicy, które jest spadkobiercą idei i etosu 5. PSK AK.