Strefa dębickiego wywiadu – Monika Rojek-Kałek Radna Powiatu Dębickiego