Stanowisko w sprawie modernizacji stadionu Wisłoki – Serwis informacyjny Miasta Dębica

05 sierpnia 2022

Ikonka głośnika

Loading…

W związku z „Modernizacją stadionu miejskiego w Dębicy” oraz medialną dyskusją dotyczącą spotkania związanego z podpisaniem umowy na wykonanie tego zadania, Burmistrz Dębicy informuje, że samorząd miasta działając w dobrej wierze miał na celu przekazanie opinii publicznej pozytywnej informacji o przystąpieniu do realizacji projektu.

Obiekt piłkarski wybudowany przy ulicy Parkowej w latach 50. XX w. od dawna oczekiwał na remont. Od wielu lat mówiono o potrzebie tej inwestycji, natomiast dopiero starania samorządu Miasta Dębicy w ostatnich latach sprawiły, że Dębica otrzymała dofinansowanie na remont stadionu w ramach programu dotacyjnego „Program Inwestycji Strategicznych” Polski Ład. Pozostałe środki na realizację pierwszej fazy budowy stadionu pochodzić będą z budżetu miasta w wysokości blisko 1,5 mln złotych.

W pierwszej fazie zadania zaplanowano stworzenie tzw. programu funkcjonalno-użytkowego, uwzględniającego wizualizację obiektu, która będzie przedmiotem konsultacji z zarządem i przedstawicielami Klubu Sportowego Wisłoka, o czym burmistrz Dębicy poinformował prezesa KS Wisłoka ustalając zakres współpracy i tryb konsultacyjny w tym zakresie, tak aby nowo zmodernizowany obiekt służył przede wszystkim sympatykom piłki nożnej i środowisku piłkarskiemu Dębicy.

Wykonawcą prac, wyłonionym w drodze przetargu, będzie dębicka firma Hand-Bud, której burmistrz Mariusz Szewczyk wręczył jubileuszową koszulkę najstarszego klubu sportowego działającego w Dębicy – tj. KS Wisłoka, któremu zmodernizowany obiekt będzie służył. Koszulka została ofiarowana burmistrzowi przez zasłużonego działacza Klubu Sportowego Wisłoka. Jeżeli ten symboliczny gest, został przez kogokolwiek odczytany jako faux pas, to władze miasta wyrażają ubolewanie, że powyższe działania zostały postrzeżone w negatywny sposób.

                 Samorząd Miasta Dębicy deklaruje, że dołoży starań, aby nowo powstały obiekt był dobrym miejscem dla sympatyków piłki nożnej i służył rozwojowi sportu w Dębicy przez kolejne dziesięciolecia. Natomiast wspólnym świętem Miasta Dębicy, władz Klubu oraz kibiców piłki nożnej, będzie oddanie do użytku gotowego obiektu, na którym swoje mecze będzie rozgrywała drużyna Klubu Sportowego Wisłoka Dębica.

Źródło: https://debica.pl/stanowisko-w-sprawie-modernizacji-stadionu-wisloki/