Stanisław Rokosz z nagrodą specjalną „Wójt 15 – lecia”

Decyzją Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców, Gmina Dębica uzyskała tytuł „Gmina 15 – lecia”, natomiast Wójt Gminy Dębica Stanisław Rokosz nagrodę specjalną „Wójt 15 – lecia”

Nominacje są wynikiem działań władz gminy zmierzających do podnoszenia standardów obsługi, wzrostu jakości życia mieszkańców oraz pozycji w regionie. Nagrody przyznawane są w ramach jubileuszowego Ogólnopolskiego Plebiscytu Samorządowa Marka Roku Ogólnopolski Program Promocji Regionów, którego celem jest budowanie i umacnianie pozycji samorządów jako silnych marek potrafiących wykorzystać pojawiające się możliwości rozwoju.

źródło: ugdebica.pl