Spotkanie w sprawie „Czystego Powietrza”

Czyste Powietrze

Burmistrz Pilzna zaprasza mieszkańców miasta i gminy Pilzno na spotkanie informacyjne o zasadach programu „Czyste Powietrze”, które odbędzie się w czwartek 31 marca 2022 r. o godzinie 9:00 w Domu Kultury w Pilźnie przy ul. Węgierskiej 30 (sala widowiskowa) organizowane w ramach funkcjonującego punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące zakresu wsparcia, rodzaju przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania, wysokości udzielanych dotacji oraz docelowej grupy beneficjentów.

 

Źródło: http://pilzno.um.gov.pl/index.php/node/621