Spotkanie promujące zdrowy styl życia ze sportowcami LKS Stasiówka

reklama

W ramach realizacji  projektu dotyczącego zadania "Wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym i kulturalnym kierowanych do dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego na terenie sołectwa Stasiówka" na obiektach sportowych w miejscowości Stasiówka odbyło się spotkanie profilaktyczne z młodymi sportowcami zrzeszonymi w LKS Stasiówka, w którym udział wzięli Prezes LKS Radny Gminy Dębica Dariusz Dobrowolski, trener drużyny Pan Marcin Sypel oraz w roli prelegenta Radna Gminy Dębica Agata Wiater.
W trakcie spotkania poruszano kwestie dotyczące profilaktyki i zapobiegania uzależnieniom oraz zdrowego trybu życia. Młodzi sportowcy zachęceni zostali do refleksji i analizy swoich nawyków i przyzwyczajeń. Nie zabrakło również elementów  z zakresu coachingu i odpowiedzialności za swoje życie i decyzje. Motywacja to ważny czynnik w rozwoju pasji i zainteresowań szczególnie wśród dzieci i młodzieży z terenów wiejskich z ograniczonym dostępem do dóbr kulturalnych. Inwestycja w młode pokolenie, to inwestycja w naszą przyszłość. Poprzez realizację tego typu projektów chcemy wychowywać młodych odpowiedzialnych obywateli, otwartych na potrzeby drugiego człowieka.

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/spotkanie-promujace-zdrowy-styl-zycia-ze-sportowcami-lks-stasiowka-1770.html