Spotkanie informacyjne

 - plakat_informujacy_dla_obywateli_ukrainy.png

Źródło: https://www.czarna.com.pl/asp/?typ=13&menu=24&dzialy=24&artykul=1444&akcja=artykul