Śniadanie Wielkanocne dla uchodźców z Ukrainy

Z okazji  Prawosławnej Wielkanocy w placówce wsparcia dziennego „Zgrana Paka” zorganizowane zostało śniadanie świąteczne dla ukraińskich dzieci i matek, które przebywają w Dębicy.

 

Dla osób narodowości ukraińskiej, które znalazły schronienie przed wojną w Dębicy Święta Wielkanocne są trudne, bo obchodzone z daleka od domu, często również bez najbliższych członków rodziny.

 

Dlatego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach programu Spynka realizowanego przez Fundację Rozwoju Dzieci im. Komeńskiego z Warszawy zorganizował śniadanie wielkanocne.

 

Wzięło w nim udział blisko 40 osób. Ukraińskie dzieci z matkami świętowali wspólnie z burmistrzem Mariuszem Szewczykiem, jego zastępcą Maciejem Małozięciem, dyrektor MOPS-u Marzeną Sochą, zastępcą dyrektora Anną Sozańską, kierownik placówek wsparcia dziennego Beatą Kwiatek oraz wychowawcami.

Źródło: https://debica.pl/sniadanie-wielkanocne-dla-uchodzcow-z-ukrainy/