„Służyć i dbać o bezpieczeństwo” – polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 Miasta Dębica

reklama
Dscf3332

Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 30 listopada została przyjęta opracowana z inicjatywy burmistrza Mariusza Szewczyka Polityka bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 Miasta Dębica – „Służyć i dbać o bezpieczeństwo”.

W przyjętej przez Radę Miejską Polityce bezpieczeństwa i porządku publicznego na lata 2016-2019 zostały zawarte z jednej strony istniejące na terenie miasta zagrożenia, natomiast z drugiej projekty konkretnych działań zmierzających do poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokument zawiera także statystyki niebezpiecznych zdarzeń jakie zostały odnotowane na terenie Dębicy w okresie styczeń-wrzesień 2015. W tym okresie odnotowano 4612 zdarzeń z czego 2788 dotyczyło interwencji, 1031 zdarzeń w ruchu drogowym, 595 przestępstw i 198 innych zdarzeń.

Proponowany projekt Polityki bezpieczeństwa i porządku publicznego  był wcześniej skonsultowany z Komendą Powiatową Policji, Strażą Miejską i innymi odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Dębicy.

Pełna treść dokumentu : Służyć i dbać o bezpieczeństwo – Plik

źródło: UM Dębica