Ruszyły nabory do konkursów ministra kultury na 2023 rok

Do 30 listopada br. można składać wnioski do 30 programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na 2023 rok. W zdecydowanej większości z nich mogą wziąć udział jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, biblioteki, domy kultury oraz inne instytucje samorządowe.

Wsparcie finansowe w ramach programów ministra mogą otrzymać działania z zakresu kultury oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego, obejmujące m.in. szeroko rozumianą edukację, działalność artystyczną, kulturę cyfrową, działania promujące czytelnictwo, a także projekty infrastrukturalne.

Programy mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych.

Szczegółowe informacje o poszczególnych programach dostępne są pod linkiem: https://www.gov.pl/web/kultura/programy-2023

Źródło: https://ugdebica.pl/aktualnosci/ruszyly-nabory-do-konkursow-ministra-kultury-na-2023-rok-2952.html