Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022

25 lutego 2022

Organizacje Pozarządowe

Rozstrzygnięcie I Otwartego Konkursu Ofert 2022 ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Dębickiego Uchwałą Nr 593/2022 z dnia 20 stycznia 2022.

Uchwałą nr 636/2022 Zarządu Powiatu Dębickiego z dnia 25 lutego 2022 roku, w oparciu o opinię komisji konkursowej zawartą w protokole z dnia 21 lutego 2022 roku, przyznano dotacje na realizację zadań publicznych.

Zobacz WYNIKI

Źródło: https://www.powiatdebicki.pl//aktualnosci/aktualnosci/rozstrzygniecie-i-otwartego-konkursu-ofert-2022,art-2438