Rozporządzenie z dnia 14 stycznia 2021 r.

Źródło: https://gminazyrakow.pl/2021/01/18/rozporzadzenie-z-dnia-14-stycznia-2021-r/